Θέμα 1 Grant – Πόροι και Ικανότητες

Grant, Robert M., (1991) "The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation" from California Management Review 33 (3) pp.114-135, Berkeley, Calif.: University of California ©

Στόχος αυτού του μοντέλου είναι να παράσχει ένα εργαλείο που αναλύει τι κάνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία επιτυχημένη σε έναν συγκεκριμένο κλάδο και ποιους πόρους και δυνατότητες διαθέτει μια εταιρεία που θα τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στους παράγοντες επιτυχίας του κλάδου. Αναφέρεται στον συνδυασμό των πόρων της εταιρείας και της ικανότητάς σας να τους αξιοποιήσετε, μαζί με τον προσδιορισμό του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος και κατά συνέπεια της στρατηγικής σας.

Είναι ένα οπτικό εργαλείο που μας βοηθά να εντοπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τυχόν κενά μεταξύ των πόρων/ικανοτήτων της επιχείρησής μας και τους παράγοντες επιτυχίας του κλάδου.

Οι πόροι είναι αυτά που διαθέτουμε ως επιχείρηση και μπορούν να χωριστούν σε 3 διαφορετικές κατηγορίες

Υλικοί: Ιδιοκτησία, Χρηματοκοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πρώτες ύλες

Άυλοι: Φήμη, Αξία εμπορικού σήματος, Πνευματική ιδιοκτησία

Ανθρώπινοι: Κουλτούρα, Ομαδικό πνεύμα, Τεχνογνωσία

Οργανωτικές ικανότητες: Αναφέρονται στο τι κάνουμε με τους πόρους που έχουμε

Δραστηριότητα

Αυτό είναι ένα πολύπλοκο μοντέλο, επομένως είναι σημαντικό να το αναλύσουμε στα συστατικά του μέρη.

 

Βήμα 1. Προσδιορίστε 2 ή 3 βασικούς παράγοντες επιτυχίας του κλάδου – αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για να πετύχει στην αγορά.

 

Βήμα 2. Προσδιορίστε τους βασικούς πόρους της επιχείρησής σας που απαιτούνται για την ικανοποίηση των παραγόντων επιτυχίας του κλάδου, π.χ. εάν είστε στη βιομηχανία αρτοποιίας, πόσο καλός αρτοποιός είστε εσείς/η ομάδα σας;

 

Βήμα 3. Αξιολογήστε τους πόρους σας από το 1 έως το 5, ως προς το πόσο ανταποκρίνονται στους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του κλάδου, με το 1 να είναι το χαμηλότερο και το 5 υψηλότερο επίπεδο.

 

Βήμα 4. Εξετάστε κριτικά τυχόν πόρους που αξιολογήσατε με λιγότερο από 4 – πώς μπορείτε να τους βελτιώσετε;

 

Βήμα 5 – Τώρα εξετάστε τις ικανότητες σας (Συμβουλή: πόρος είναι αυτό που έχετε, ικανότητα είναι αυτό που κάνετε με τον πόρο)

 

Βήμα 6 – Αξιολογήστε τις ικανότητές σας από το 1- 5

 

Βήμα 7 - Εξετάστε κριτικά τυχόν ικανότητες που αξιολογήσατε με λιγότερο από 4 – πώς μπορείτε να τις βελτιώσετε;

Επιπρόσθετοι πόροι

Αυτό είναι ένα πολύπλοκο μοντέλο, επομένως είναι δυνατόν να αναλυθεί σε αρκετά μεγάλο βάθος. Προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε το μοντέλο, ώστε να το καταστήσουμε εφαρμόσιμο και χρήσιμο για επιχειρηματικό σχεδιασμό. Ωστόσο, σας παρέχουμε μερικούς επιπρόσθετους πόρους, σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του.

Για να μάθετε περισσότερα για το μοντέλο Πόρων και Ικανοτήτων, ελέγξτε τα ακόλουθα βίντεο στο διαδίκτυο στην αγγλική γλώσσα.

επεξηγηματικό βίντεο 4 λεπτών

Μια πολύ πιο λεπτομερή επεξήγηση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, ωστόσο, σημειώστε ότι αυτό το βίντεο εμβαθύνει σε μεγάλο βαθμό και είναι και πάλι στην αγγλική γλώσσα.

λεπτομερές επεξηγηματικό βίντεο 14 λεπτών