Θέμα 2 Η Αλυσίδα Αξίας του Πόρτερ

Free source image from https://unsplash.com/s/photos/chain
Αλυσίδα αξίας του Grant https://strategicmanagementinsight.com/tools/value-chain-analysis/
Αλυσίδα αξίας του Porter (Πηγή: Porter, 1985)

Επεξήγηση της Αλυσίδας Αξίας

Η αλυσίδα αξίας χρησιμοποιείται για την εξέταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας.

Το μοντέλο εξετάζει τι θα προσθέσει η επιχείρησή σας όσον αφορά την αξία σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Υπάρχουν 9 βασικές δραστηριότητες, οι οποίες δημιουργούν αξία και, κατ’ επέκταση, κέρδος για την επιχείρησή σας (γνωστό και ως «περιθώριο προϊόντος», δηλ. το πρόσθετο περιθώριο που είναι σε θέση να δημιουργήσει η επιχείρηση από την αλυσίδα αξίας της).

Με άλλα λόγια, η αλυσίδα αξίας αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που παίρνουν ένα εισερχόμενο (πρώτη ύλη) και το μετατρέπουν σε εξερχόμενο (το τελικό προϊόν ή υπηρεσία).

Το 10ο  τμήμα (το τμήμα του διαγράμματος που βρίσκεται στο τέλος δεξιά) της αλυσίδας αξίας αντιπροσωπεύει την πρόσθετη αξία που μπόρεσε να δημιουργήσει η επιχείρησή σας μέσω της αλυσίδας αξίας.

Οι 9 κύριες δραστηριότητες που αποτελούν την αλυσίδα αξίας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες

Κατηγορία 1 Υποστηρικτικές Δραστηριότητες – Αυτές είναι διασταυρωμένες λειτουργικότητες και ως τέτοιες βοηθούν στην ενοποίηση των πρωταρχικών δραστηριοτήτων

Κατηγορία 2 Πρωταρχικές Δραστηριότητες – Αυτές είναι οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν άμεσα την παραγωγή του προϊόντος

Πρωταρχικές Δραστηριότητες στην Αλυσίδα Αξίας

Εισερχόμενη εφοδιαστική

  • Πρώτες ύλες / Παραλαβή αγαθών / Αποθήκευση
  • Μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα

Εξερχόμενη εφοδιαστική

  • Επεξεργασία παραγγελιών / δεματοποίηση / αποστολή

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

  • Πληροφορίες / Εκπαίδευση / Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση

  • Επιμόρφωση πελατών / Συμβουλευτική / Συντήρηση / Μετέπειτα φροντίδα

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες στην Αλυσίδα Αξίας

Προμήθεια

  • Αγορά / συνήθειες / διαδικασίες / μέθοδοι

Ανάπτυξη τεχνολογίας

  • Συστήματα πληροφορικής / Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM) / Συστήματα Σχεδιασμού Πόρων Επιχείρησης (ERP) / Συστήματα αποθεμάτων

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Σωστή διαδικασία προσλήψεων

Υποδομή εταιρείας

  • Γενική διαχείριση / χρηματοοικονομικά

Για να βγάλετε κέρδος, η τελική αξία του προϊόντος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα του κόστους των εννιά δραστηριοτήτων που αναφέραμε. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας του τελικού προϊόντος και του κόστους και των εννιά δραστηριοτήτων είναι το κέρδος σας, δηλαδή το 10ο κομμάτι που έχει τίτλο «περιθώριο».

Εάν το συνολικό κόστος των εννιά δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερο από την τελική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας, δηλαδή από την αξία πώλησης, τότε θα είστε ζημιωμένοι.

Πρέπει να επανεξετάζουμε συνεχώς και τις εννιά δραστηριότητες, για να διασφαλίσουμε ότι προσθέτουν αξία στη διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας ή για να εξακριβώσουμε εάν είναι απαραίτητες για την παραγωγή του. Εάν δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, τότε θα πρέπει να τις αναθεωρήσουμε ή να μην τις υλοποιήσουμε.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό η τελική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας να είναι μεγαλύτερη από το κόστος των εννιά δραστηριοτήτων για τη δημιουργία του.

Επιπρόσθετοι πόροι για την κατανόηση της αλυσίδας αξίας στην αγγλική γλώσσα είναι:

https://www.youtube.com/watch?v=a9LWp9y2fMw – Επεξηγηματικό βίντεο 13 λεπτών για την αλυσίδα αξίας

https://strategicmanagementinsight.com/tools/value-chain-analysis/ Αλυσίδα αξίας – υλικό για διάβασμα (10 λεπτά)

  • Δημιουργήστε τη δική σας αλυσίδα αξίας

-Σχεδιάστε τη δική σας αλυσίδα αξίας, διασφαλίζοντας ότι έχετε λάβει υπόψη και τις 9 δραστηριότητες

-Υπολογίστε το κόστος «ανά μονάδα πώλησης» για κάθε μία από τις δραστηριότητες

-Αθροίστε το κόστος των 9 δραστηριοτήτων (διασφαλίζοντας ότι σκέφτεστε ρεαλιστικά όσον αφορά το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων)