Θέμα 3 Ανάλυση Ανταγωνισμού

Free source image from https://unsplash.com/s/photos/
  1. Καλύτερο αλλά μη ενεργοί – Αυτοί είναι ανταγωνιστές των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορεί να είναι καλύτερα από τα δικά σας, ωστόσο δεν είναι πολύ καλοί στο μάρκετινγκ και όχι πολύ ενεργοί όσον αφορά την προσαρμογή των τιμών των προϊόντων τους, απλώς συνεχίζουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον ανταγωνισμό.
  2. Καλύτεροι και ενεργοί – Αυτοί είναι ανταγωνιστές που το προϊόν ή η υπηρεσία τους είναι ίσως καλύτερο από το δικό σας, ενώ είναι καλοί και στο μάρκετινγκ, παρακολουθούν στενά την αγορά και αντιδρούν γρήγορα στον ανταγωνισμό. Συνήθως έχουν μια ισχυρή ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ.
  3. Υποδεέστερο και μη ενεργοί – Αυτοί είναι ανταγωνιστές των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι υποδεέστερα από τα δικά σας και δεν είναι πολύ δραστήριοι στην αγορά. Συνήθως είναι παλιότερες επιχειρήσεις που έχουν χάσει το κίνητρό τους, έχουν κακής ποιότητας προϊόντα ή προϊόντα που είναι ξεπερασμένα/έχουν αντικατασταθεί και έχουν αδύναμες ομάδες μάρκετινγκ/πωλήσεων ή καθόλου, και καμία κατεύθυνση.
  4. Υποδεέστερο αλλά ενεργοί – Αυτοί είναι ανταγωνιστές των οποίων το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να είναι υποδεέστερο από το δικό σας, αλλά έχουν μια εξαιρετική ομάδα πωλήσεων ή/και μάρκετινγκ που είναι πολύ επιθετική, ή είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα, ίσως χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες.

Ο πίνακας ανάλυσης ανταγωνισμού παρέχει μια απλή οπτική μέθοδο προσδιορισμού και ανάλυσης του ανταγωνισμού στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Χωρίζει τους ανταγωνιστές σε 4 κατηγορίες, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από τα 4 κουτιά του πίνακα.

Ουσιαστικά εξετάζει 2 βασικούς παράγοντες

Το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν οι ανταγωνιστές – είναι καλύτερο ή υποδεέστερο από το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχετε εσείς;

Τις δραστηριότητες πωλήσεων/μάρκετινγκ τις οποίες πραγματοποιούν για να σας ανταγωνιστούν, δηλαδή αν αντιδρούν γρήγορα απέναντι στον ανταγωνισμό ή αν είναι πιο παθητικοί και εσωστρεφείς

Αναλύοντας αυτά τα 2 χαρακτηριστικά μπορούμε να κατατάξουμε γρήγορα τους ανταγωνιστές μας σε 4 κατηγορίες.

  • Δραστηριότητα: Αναλύστε τους ανταγωνιστές σας

Τώρα που έχετε κατανοήσει τις αρχές της ανάλυσης του ανταγωνισμού, αφιερώστε λίγο χρόνο να αναλύσετε τους ανταγωνιστές σας για να βρείτε σε ποια κουτιά εμπίπτουν.

Τι σας λέει αυτό για την αγορά στην οποία εισέρχεστε, είναι πιθανό να έχει έντονο ανταγωνισμό ή οι ανταγωνιστές σας είναι αδρανείς και αργούν να αντιδράσουν.

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια θα είναι η πιθανή αντίδραση σε οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείτε στην αγορά, δηλαδή ποια αντίδραση θα υπάρξει καθώς αρχίζετε να αυξάνετε τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς σας.

Επιπρόσθετο υλικό

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να αναλύσετε τους ανταγωνιστές σας με περισσότερη λεπτομέρεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το ακόλουθο βίντεο στην αγγλική γλώσσα.