Θέμα 3 Πάθος και ανάληψη ρίσκου

Δωρεάν εικόνα από https://unsplash.com/s/photos/

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στα αγγλικα:

Ωστόσο, 2 χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σχεδόν σε όλες τις προσεγγίσεις είναι:

-πάθος για την ιδέα και την επιχείρηση

-προθυμία για ανάληψη ρίσκου.

  • Προτού συνεχίσετε, απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Περιεχόμενο Κεφαλαίου