Θέμα 5 Μοντέλο FAS

Free source image from https://unsplash.com/s/photos/

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να έχετε αρχίσει να αναπτύσσετε μερικές στρατηγικές, είτε αυτό αφορά την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος σε μια νέα αγορά με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι είτε την απόφαση να επενδύσετε στο μάρκετινγκ για να αυξήσετε τις πωλήσεις σε μια αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε ήδη. Θα επιδιώξετε μια στρατηγική χαμηλών τιμών-χαμηλού κόστους ή μια στρατηγική πωλήσεων προϊόντων πολυτελείας;

Μπορεί να έχετε μία στρατηγική ή πολλές στρατηγικές που θέλετε να δοκιμάσετε, ωστόσο η απευθείας είσοδος στην αγορά με μια στρατηγική χωρίς να λάβετε υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο μπορεί να είναι δαπανηρή τόσο από οικονομική άποψη όσο και από άποψη χρόνου.

Επομένως, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα απλό μοντέλο με το οποίο μπορείτε να ελέγξετε τις στρατηγικές σας πριν ξεκινήσετε την υλοποίησή τους. Αυτή η ενότητα μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο και χρήμα μακροπρόθεσμα.

Αποκαλούμε αυτό το μοντέλο «Μοντέλο FAS»

F – Feasability (Εφαρμοσιμότητα)  = Είναι η στρατηγική εφικτή ή ρεαλιστική; Έχω τους πόρους να την υλοποιήσω στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο και διαθέτω το απαιτούμενο κεφάλαιο;

A – Acceptability (Αποδεκτότητα)  = Συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες με τη στρατηγική; Αν η επιχείρησή σας είναι ατομική, μπορείτε να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο;

S – Suitability (Καταλληλότητα) = Ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς; Θα καλύπτει το απαραίτητο κόστος;

Ο διπλανός πίνακας παρουσιάζει έναν απλό οδηγό για την ανάλυση των στρατηγικών σας. Οι επιλογές A, B, Γ στην αριστερή στήλη αντιπροσωπεύουν τις στρατηγικές σας. Μπορεί να έχετε περισσότερες ή λιγότερες στρατηγικές, μη διστάσετε να ελέγξετε όσες έχετε αναπτύξει.

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τον πίνακα, βάζοντας «τικ» στα κουτιά που ικανοποιεί η στρατηγική και «χ» σε αυτά που δεν ικανοποιεί.

Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να εντοπίσετε τη στρατηγική που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή και βασίζεται στη βέλτιστη κρίση σας βάσει της έρευνας που έχετε κάνει. Δεν εγγυάται επιτυχία, αλλά θα μειώσει τις πιθανότητες αποτυχίας.

  • Δραστηριότητα: Ελέγξτε τις στρατηγικές σας

Χρησιμοποιήστε τον κενό πίνακα για να δοκιμάσετε τις στρατηγικές που έχετε αναπτύξει και να προσδιορίσετε ποια έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Συμβουλή: Να είστε όσο πιο ειλικρινείς μπορείτε 

  • Picture34
    Βάλτε «τικ» στα κουτιά που πληρούν τα κριτήρια
  • Picture35
    Βάλτε «χ» στα κουτιά που δεν πληρούν τα κριτήρια

Ποια επιλογή έχει τα περισσότερα «τικ»;