Θέμα 1 Επιχειρηματική vs. Διευθυντική Νοοτροπία

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένας δρόμος χωρίς εμπόδια. Είναι περισσότερο μια μέθοδος για τη δημιουργία ευκαιριών, την ανάληψη έξυπνης δράσης, τη μάθηση και επανάληψη, καθώς και τη χρήση ενός συνόλου δεξιοτήτων για να πορεύονται οι επιχειρηματίες επιτυχώς σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Αν και η διευθυντική σκέψη έχει πλεονεκτήματα και είναι απαραίτητη, δεν είναι αρκετή στο σημερινό αβέβαιο, σύνθετο και χαοτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε νέα εγχειρήματα, οι διευθυντές και οι επιχειρηματίες αποτελούν συχνά τα ίδια άτομα. Επομένως, πρέπει να κατέχουν και τα δύο σύνολα δεξιοτήτων.

Πίνακας από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020

Πάρτε για παράδειγμα ένα απλό δείπνο με φίλους: εάν προσκαλέσετε μια ομάδα φίλων για δείπνο, μπορείτε να επιλέξετε μια συνταγή ή να ετοιμάσετε φαγητό βάσει ενός μενού, να αγοράσετε τα υλικά και να μαγειρέψετε το φαγητό σύμφωνα με τις οδηγίες στο βιβλίο μαγειρικής σας. Αυτή είναι μια διευθυντική προσέγγιση.

Αντίθετα, η επιχειρηματική προσέγγιση θα ήταν να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να ζητήσετε από το κάθε άτομο να φέρει ένα συστατικό, χωρίς όμως να τους διευκρινίσετε τι να φέρει το καθένα. Έτσι, η ομάδα θα πρέπει να μαζευτεί, να χρησιμοποιήσει τα υλικά, καθώς και ό,τι ήδη διαθέτετε στην κουζίνα σας και να ετοιμάσει το δείπνο.

Με λίγα λόγια, στην επιχειρηματική νοοτροπία είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε γρήγορα, να αναλαμβάνετε δράση και να οργανώνεστε κάτω από αβέβαιες συνθήκες και απαιτείται συνεχής σκέψη και επανεξέταση, προσαρμοστικότητα και αυτορρύθμιση – την ικανότητα να ελέγχουμε τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις μας.

https://pixabay.com/de/photos/pinnwand-notizzettel-post-it-zettel-3127287/