Θέμα 2 Η επιχειρηματική μέθοδος

Η Επιχειρηματική Μέθοδος βασίζεται κυρίως σε πέντε αποτελεσματικές αρχές:

Ξεκινήστε με τα δικά σας μέσα: Όταν προβαίνετε σε ένα νέο εγχείρημα θα πρέπει να ξεκινήσετε με τα διαθέσιμά σας μέσα και να μάθετε: ποιοι είστε, τι γνωρίζετε και ποιους γνωρίζετε. Με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, θα αρχίσετε να φαντάζεστε διαφορετικές δυνατότητες και αποτελέσματα που προέρχονται από τα μέσα αυτά. Είναι σημαντικό να μην επικεντρώνεστε μόνο σε έναν συγκεκριμένο στόχο, αλλά να είστε ανοιχτοί σε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Εστιάστε στο περιθώριο για απώλειες: Καθορίστε το περιθώριο που έχετε για απώλειες. Ειδικά στα πρώτα στάδια του εγχειρήματός σας, είναι πολύ πιο λογικό να περιορίσετε τους κινδύνους δυσμενών εξελίξεων παρά να εστιάσετε σε πιθανές αποδόσεις. Ωστόσο, να προσδιορίζετε πάντα το περιθώριό σας για απώλειες εκ των προτέρων για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από πιθανές γνωστικές προκαταλήψεις κατά τη διάρκεια του έργου.

Αναπτύξτε συνεργασίες: Η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μειώνει την αβεβαιότητα. Οι συνεργασίες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων αγορών μαζί με ανθρώπους που έχουν συνέργειες. Αυτό μπορεί, επίσης, να μειώσει τους κινδύνους και στις δύο πλευρές.

Αξιοποιήστε οτιδήποτε απρόοπτο συμβεί: Οι φαινομενικά κακές εκπλήξεις και τα απροσδόκητα γεγονότα δεν είναι πάντα αρνητικά. Είναι σημαντικό να τα βλέπετε ως νέες ευκαιρίες. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να είναι πιο πολύτιμες από όσο νομίζετε. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα πιο επιτυχημένα εγχειρήματα ήταν το αποτέλεσμα ενός άλλου αποτυχημένου έργου ή μιας σύμπτωσης.

Αποκτήστε τον έλεγχο του μέλλοντος: Εστιάστε σε δραστηριότητες υπό τον έλεγχό σας. Εάν αφιερώνετε πολύ χρόνο ανησυχώντας για το τι μπορεί ή θα μπορούσε να συμβεί στο εγχείρημά σας, θα χάσετε τον έλεγχο. Επικεντρώστε τις προσπάθειές σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε για να επιτύχετε έναν-έναν τους στόχους σας κάθε φορά. Με άλλα λόγια, εάν ελέγχετε το μέλλον, δεν χρειάζεται να το προβλέψετε.

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020
  • Δραστηριότητα
  1. Καταγράψτε τις δηλώσεις αντικτύπου που θα σας καθοδηγήσουν στο επιχειρηματικό σας ταξίδι.
  2. Ξεκινήστε με τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας.
  3. Ποια είναι η ιδέα – πώς μπορείτε να παρουσιάσετε αποτελέσματα και να έχετε αντίκτυπο σήμερα με τα διαθέσιμα σε εσάς μέσα;
  4. Αναφερθείτε με λεπτομέρεια στους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας και την απώλεια που διατίθεστε να αποδεχτείτε στα πρώτα στάδια.