Θέμα 2 Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και Επιχειρήσεις

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro Linguistic Programming, NLP) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τους Richard Bandler και John Grindler, οι οποίοι πίστευαν στη δύναμη του μυαλού και τη δύναμη να ενισχύεται το μυαλό με αυτή τη μεθοδολογία μέσα από τη θετική σκέψη και τη θετική επικοινωνία.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση παρέμβασης και επικοινωνίας που διερευνά συμπεριφορές, καθώς και πώς η αλλαγή συμπεριφορών μπορεί να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη και να ενθαρρύνει την εκπλήρωση των ονείρων και των στόχων ζωής.

«Εφόσον τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται από τη φαντασία μας και, άρα, είναι φανταστικά, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι φανταστικές λύσεις», Richard Bandler

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και η Θετική Ψυχολογία είναι πολύ σημαντικά για την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Παρακολουθήστε το βίντεο στην αγγλική γλώσσα και ακούστε όσα λέει ο Bandler συγκεκριμένα για τη μεθοδολογία του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού

Παρακολουθήστε το βίντεο στην αγγλική γλώσσα “Reasons Why Start Ups Succeed” (Λόγοι για τους οποίους επιτυγχάνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις)

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε με την επιχείρησή σας, καθώς και να υποστηρίξει την ομάδα σας ούτως ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να βελτιώσει την απόδοση και να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τόσο εσείς όσο και η ομάδα σας αποδέχεται και πιστεύει στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό. Προωθήστε αυτή την πρακτική και επωφεληθείτε. Συμπεριλάβετε τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό ως μέρος της ανάπτυξης του προσωπικού σας σε διάφορες πτυχές, από συνεδρίες εκπαίδευσης μέχρι και μαθήματα διαλογισμού.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός βελτιώνει την επικοινωνία εντός της ομάδας σας και με τους πελάτες σας και, ως γνωστόν, βελτιώνει τα επίπεδα ευτυχίας και τη γενική ευημερία.