Θέμα 3 Νοοτροπία ανάπτυξης vs. Αμετάβλητη νοοτροπία

Η αμετάβλητη νοοτροπία μπορεί να περιγραφεί ως οι υποθέσεις που κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα ταλέντα και τις ικανότητές τους ως καθορισμένα χαρακτηριστικά.

Η νοοτροπία ανάπτυξης μπορεί να περιγραφεί ως οι υποθέσεις που κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ικανότητές τους μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την αφοσίωση, την προσπάθεια και την σκληρή δουλειά.

Παραδείγματα

Αμετάβλητη νοοτροπία: «Γιατί θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; Χρειάζεστε δεξιότητες στη λογιστική. Ήσουν πάντα αδύνατος στα μαθηματικά στο σχολείο. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τα καταφέρεις;»

Νοοτροπία ανάπτυξης: «Μπορεί όντως να μην είμαι καλός στη λογιστική, αλλά νομίζω ότι μπορώ να μάθω να είμαι καλός σε αυτόν τον τομέα εάν αφοσιωθώ και αφιερώσω χρόνο και προσπάθεια».

Αμετάβλητη νοοτροπία: «Αν αποτύχεις όλοι θα σε κοροϊδεύουν».

Νοοτροπία ανάπτυξης: «Πείτε μου ένα επιτυχημένο άτομο που δεν βίωσε ποτέ την αποτυχία κάποια στιγμή στη ζωή του».

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020