Θέμα 4 Παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματιών

Αυτή η σύντομη υποενότητα θα εστιάσει σε περιπτώσεις καλών πρακτικών πραγματικών επιχειρηματιών, οι οποίοι απέτυχαν και βασίστηκαν στη νοοτροπία τους για να ανακάμψουν. Παραδείγματα στην αγγλική γλώσσα είναι:
Sara Blakely, SPANX 
Richard Brandson, Virgin Group 
Maneesh Garg, – Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director-MD)/Group Chief Executive Officer-GCEO) του Afriglobal Group (MD

Sara Blakely

Richard Brandson

Maneesh Garg

  • Δραστηριότητα 1: Παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματιών
  • Παρακολουθήστε τα βίντεο και προσπαθήστε να διακρίνετε στις ομιλίες τους πτυχές όπως:

Δημιουργικότητα, αυτοσχεδιασμός και αυτοηγεσία
Πάθος και πίστη σε ό,τι κάνουν
Βγαίνοντας έξω από τη ζώνη άνεσης
Αποδοχή της αποτυχίας

  • Απομονώστε φράσεις, συσχετίστε και τεκμηριώστε τις σκέψεις σας.
Φωτογραφία από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020