Θέμα 5 Μη τεχνικές/«ήπιες» Δεξιότητες (Soft Skills) για να είστε επιχειρηματίες

Η αυτοηγεσία περιγράφεται ως η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν και να ελέγξουν τη δική τους συμπεριφορά, τις ενέργειες και τη σκέψη τους, ούτως ώστε να επιτύχουν να βρουν την κατεύθυνση και τα κίνητρα για τον εαυτό τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχία των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων.

Το ταξίδι μπορεί να είναι μοναχικό. Συχνά, κανείς δεν βρίσκεται δίπλα σας για να σας δώσει ανατροφοδότηση, να σας επιπλήξει ή να σας ανταμείψει.

Η αυτοηγεσία αποτελείται από τρεις κύριες στρατηγικές: τις στρατηγικές εστιασμένες στη συμπεριφορά, τις στρατηγικές φυσικής ανταμοιβής και τις στρατηγικές εποικοδομητικών μοτίβων σκέψης.

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020

Αυτοπαρατήρηση: αυξάνει την αντίληψή μας για το πώς, πότε και γιατί συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, καθώς υποβάλλουμε τακτικά αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό μας. Είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της μη χρήσιμης ή μη παραγωγικής συμπεριφοράς.

Καθορισμός ατομικών στόχων: η διαδικασία προσδιορισμού ατομικών στόχων για τον εαυτό μας. Είναι ιδιαίτερα παραγωγική διαδικασία, εφόσον συνδυάζεται με τρόπους επιβράβευσης για να ανταμείβουμε τον εαυτό μας όταν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αυτές οι ανταμοιβές μπορεί να είναι υλικές ή άυλες.

Η αυτοτιμωρία ή η ανατροφοδότηση για τη διόρθωση του εαυτού μας είναι μια διαδικασία που μας παρέχει τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα λάθη μας πριν προβούμε σε μια συνειδητή προσπάθεια, ούτως ώστε να μην τα επαναλάβουμε.

Η παρακίνηση του εαυτού μας αναφέρεται στη διαδικασία παροχής προτροπών που λειτουργούν ως υπενθύμιση για τους επιθυμητούς στόχους και κρατά την προσοχή μας σε ό,τι προσπαθούμε να επιτύχουμε.

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020

Η επιχειρηματική νοοτροπία αφορά την κατανόηση του ποιοι είστε και πώς βλέπετε τον κόσμο. Συνδέεται βαθιά με τον επιθυμητό αντίκτυπο που μερικοί άνθρωποι εξισώνουν με το πάθος. Στο παρελθόν, ήταν σύνηθες να χρησιμοποιείται το πάθος ως λόγος επεξήγησης συγκεκριμένων συμπεριφορών που επεδείκνυαν επιχειρηματίες και οι οποίες θεωρούνταν αντισυμβατικές, όπως η συνειδητή ανάληψη υψηλού ρίσκου, η απόλυτη επικέντρωση και αφοσίωση, καθώς και η επίμονη αποφασιστικότητα για την εκπλήρωση ενός ονείρου.

Δεν χρειάζεται μόνο το πάθος για να είστε επιτυχημένοι. Η έρευνα έδειξε ότι τα θετικά συναισθήματα παρακινούν τους επιχειρηματίες να επιμένουν και να αναλαμβάνουν εργασίες και δραστηριότητες, ούτως ώστε να συνεχίσουν να βιώνουν τα ευχάριστα αυτά συναισθήματα.

Το πάθος είναι ένα έντονο θετικό συναίσθημα το οποίο παρακινεί και διεγείρει τους επιχειρηματίες, ούτως ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στους στόχους τους.

Μπορεί να ενισχύει τη νοητική δραστηριότητα, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και να δίνει νόημα στην καθημερινή εργασία.

Ωστόσο, προσοχή: Το πάθος μπορεί να σας τυφλώσει και να αποκτήσετε εμμονή με μια ιδέα ή ένα νέο εγχείρημα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράβλεψη των προειδοποιητικών σημαδιών και της αρνητικής ανατροφοδότησης.

https://pixabay.com/de/photos/unternehmer-lebensstil-tausendj%c3%a4hrig-2934861/

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς να αναπτύξετε τη συνήθεια της δημιουργικότητας χρησιμοποιώντας εποικοδομητικά μοτίβα σκέψη και μαθαίνοντας τι χρειάζεται για να αναπτύξετε δημιουργικό μυαλό (χρήση αριστερού vs. δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία σκέψης), καθώς και πώς να αντιμετωπίζετε τον φόβο.

Οι παρακάτω ιστότοποι και ιστολόγια θα σας βοηθήσουν να μάθετε για δημιουργικές τεχνικές (διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα):

https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity_techniques

https://www.peterfisk.com/wp-content/uploads/2016/01/27-Creativity-Tools-for-Divergent-and-Convergent-Thinking.pdf

https://www.koozai.com/blog/content-marketing-seo/eight-awesome-creative-thinking-techniques-plus-tools/

Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντανακλά τη σημασία της πλοήγησης στα αχαρτογράφητα νερά ενός αβέβαιου κόσμου στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Μπορεί να έχετε ακούσει για άτομα με αριστερό ή δεξιό μυαλό. Δεν τεκμηριώνεται τόσο πολύ επιστημονικά αυτό το μοντέλο.

Ωστόσο, επιβεβαιώνεται από έρευνες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των δημιουργικών ανθρώπων (Csinkszentmihalyi, 1996). Η έρευνα έδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζουν φαινομενικά πολωμένα χαρακτηριστικά, όπως πειθαρχία και παιχνιδιάρικη διάθεση, έντονη αίσθηση πραγματικότητας και ζωηρή φαντασία, περηφάνια και ταπεινότητα. Εάν συγκρίνετε τα «πολωμένα» χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά του αριστερού και του δεξιού εγκεφάλου, θα διαπιστώσετε εντυπωσιακές ομοιότητες, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι η δημιουργικότητα ενσωματώνεται «και στις δύο πλευρές» του εγκεφάλου.

Παρόλο που το προφίλ των επιτυχημένων επιχειρηματιών σίγουρα δεν είναι μόνο ένα, οι επιχειρηματίες αυτοί παρουσιάζουν, ωστόσο, κάποια κοινά χαρακτηριστικά στη νοοτροπία τους. Οραματίζονται την επιτυχία, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την αποτυχία. Θεωρούν πολύτιμη την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και στη δράση και, ως εκ τούτου, αναλαμβάνουν την ευθύνη για προβλήματα και αποτυχίες. Έχουν την τάση να μην είναι ανεκτικοί με την εξουσία, διακρίνονται στις πωλήσεις, έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και πιστεύουν πολύ στις ικανότητές τους. Τείνουν, επίσης, να είναι και αισιόδοξοι και πραγματιστές. Εργάζονται σκληρά και η βαθιά αφοσίωση στην επιτυχία του οργανισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για αυτούς.

Μερικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη για να ενισχύσετε τη δημιουργικότητά σας:

  • Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι επιχειρηματίες είναι πιο δημιουργικοί από άλλα άτομα.
  • Τα ανθρώπινα όντα είναι εγγενώς δημιουργικά, αλλά η δημιουργικότητα μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί.
  • Αναπτύξτε τη συνήθεια της δημιουργικότητας χρησιμοποιώντας εποικοδομητικά μοτίβα σκέψης!
Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020

Η έννοια του αυτοσχεδιασμού έχει τις ρίζες της στο μουσικό είδος της τζαζ και τις θεατρικές τέχνες (Kamoche and Cunha 2001). Ο οργανωτικός αυτοσχεδιασμός είναι μια δυναμική συμπεριφορά βασισμένη σε πολυμερείς αλληλεπιδράσεις και χαρακτηρίζεται από υψηλή σύγκλιση σχεδιασμού και εκτέλεσης (Moorman and Miner 1998). Ο επιχειρηματικός αυτοσχεδιασμός, ως η εκδοχή του οργανωτικού αυτοσχεδιασμού σε επίπεδο επιχειρηματικής ομάδας, ορίζεται ως «η σύλληψη της επιχειρηματικής δράσης καθώς εκτυλίσσεται, που βασίζεται σε διαθέσιμους υλικούς, γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς πόρους» (Cunha et al. 1999) και διαφέρει από τις επιχειρηματικές συμπεριφορές που είναι σκόπιμες αλλά απρογραμμάτιστες και δημιουργικές, και έχουν να κάνουν με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ιδιοκατασκευές (Vera and Crossan 2005).

Να ξέρετε ότι ο αυτοσχεδιασμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός, καθώς με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται περισσότερο η λειτουργία σας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας.

Σχήμα από: Entrepreneurship : the practice and mindset, by Heidi M. Neck, Christopher P. Neck and Emma L. Murray; Sage Publishing, 2020