Θέμα 1 Αναστοχασμός για την επιχείρηση και τους στόχους σας

Το πρώτο βήμα σε αυτή την ενότητα είναι ο αναστοχασμός. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πολλές φορές τόσο «μέσα» στην επιχείρησή μας που ξεχνάμε ποιος είναι ο βασικός στόχος ή το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Συχνά, τυφλωνόμαστε από τις λεπτομέρειες και δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον λόγο που οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Επομένως, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να εντοπίζει μια ανάγκη και να παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία, για να καλύπτει αυτή την ανάγκη.

Φανταστείτε ότι συναντάτε έναν άγνωστο σε μια καφετέρια και σας ζητά να περιγράψετε την επιχείρησή σας.

Δραστηριότητα 1

Περιγράψτε την επιχείρησή σας σε 2 προτάσεις το πολύ, συνεχίστε να αναστοχάζεστε για αυτή την περιγραφή και να ανατρέχετε συνεχώς σε αυτή κατά την αξιολόγηση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε και την ανάπτυξη της στρατηγικής σας

Αυτή η περιγραφή θα σας βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη του σχεδίου μάρκετινγκ σας.

Πάρτε τον χρόνο σας στην περιγραφή της επιχείρησής σας, αφού είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός σαφούς στρατηγικού σχεδίου.

Μην προχωρήσετε στο Θέμα 2, μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την περιγραφή της επιχείρησής σας.