Θέμα 2 Μοντέλα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Σε αντίθεση με άλλα επιχειρηματικά προγράμματα, αυτό το πρόγραμμα δεν θα σας καθοδηγήσει ώστε να προσπαθήσετε να οργανώσετε με κάποιο τρόπο τον χαώδη επιχειρηματικό κόσμο μέσα στον οποίο δραστηριοποιείστε. Θα σας ενδυναμώσει, ώστε να αξιολογήσετε την κατάσταση και να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησής σας.

Θα το πετύχει αυτό καθοδηγώντας σας «πώς να σκεφτείτε» και ΟΧΙ «τι να σκεφτείτε», και βοηθώντας σας να μάθετε ποια πράγματα πρέπει να λάβετε υπόψη προτού πάρετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Δεν θα σας υποδείξει ΤΙ να κάνετε.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τη δομή του προγράμματος και θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τη σκέψη σας κατά την ανάλυση του χαώδους επιχειρηματικού κόσμου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείστε. Παρόλο που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια δομή για τις επιχειρηματικές διαδικασίες, στον πραγματικό κόσμο οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκες, αφού περιλαμβάνουν ανθρώπους, οι οποίοι περιπλέκουν τις διαδικασίες.