Θέμα 4 Αφήγηση ιστοριών

Δωρεάν εικόνα από https://unsplash.com/s/photos/

Από πολύ μικρή ηλικία οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία της αφήγησης. Ως παιδιά, μαθαίνουμε για πολλές πτυχές της ζωής μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τους γονείς και τους δασκάλους να χρησιμοποιούν την αφήγηση ιστοριών, ώστε να εξασφαλίσουν την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, να απλοποιήσουν μηνύματα και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για σημαντικά θέματα.

Τα οφέλη της αφήγησης ιστοριών είναι πολύ σημαντικά, προσδίδοντας πολλές φορές ενδιαφέρον σε κάτι μονότονο και βοηθώντας τα παιδιά να θυμούνται πληροφορίες καλύτερα και για περισσότερο χρόνο.

Το εκπαιδευτικό κέντρο Cornerstone Learning επισημαίνει 8 οφέλη από τη χρήση αφήγησης ιστοριών για την εκπαίδευση των παιδιών (ακολουθεί άρθρο στα αγγλικά):https://learnatcornerstone.com/benefits-of-storytelling-for-kids/

Διαβάζοντας αυτό το άρθρο θα παρατηρήσετε ότι τα οφέλη της αφήγησης για τα παιδιά δεν διαφέρουν από αυτά για τους ενήλικες στις επιχειρήσεις. Γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε, θυμόμαστε και μαθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε; Χρησιμοποιώντας σχετικές επιχειρηματικές μελέτες περίπτωσης από την πραγματική ζωή και τις προσωπικές μας εμπειρίες μπορούμε να δώσουμε σάρκα και οστά στα ακαδημαϊκά μοντέλα.

Αυτό το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει την αφήγηση ιστοριών, για να εξηγήσει καλύτερα τα μοντέλα και να τα κάνει πιο σχετικά για τον πραγματικό κόσμο.