Θέμα 5 Αναπτύσσοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο

Δωρεάν εικόνα από https://unsplash.com/s/photos/

Ενώ χρειάζεται ένα λεπτομερές χρηματοοικονομικό σχέδιο για την προετοιμασία ενός επενδυτικού πακέτου ή για την εξασφάλιση τραπεζικού ή άλλου δανείου ή επένδυσης, συχνά αυτά είναι υπερβολικά λεπτομερή και χρονοβόρα για τη γενική καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης.

Αν και είναι σημαντικό να εξετάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μεταβλητές και με όσο το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια, για πολλούς από εμάς αυτό μπορεί να είναι αρκετά επιβαρυντικό, ειδικά όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε γρήγορα το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μας.

Έχοντας αυτό κατά νου, αναπτύξαμε ένα απλό οπτικό μοντέλο που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια γρήγορη ανασκόπηση της επιχείρησής σας, καθώς και ένα βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο που διασφαλίζει ότι θα εξετάσετε με γρήγορο και συνοπτικό τρόπο τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρησή σας.

Σημείωση – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μοντέλο μόνο για μια σύντομη επισκόπηση της επιχείρησής σας, ώστε να παρακολουθείτε τακτικά τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Μόλις γίνει η επισκόπηση, το μοντέλο θα πρέπει στη συνέχεια να ενημερωθεί εκ νέου με τη βοήθεια ενός εκτενούς οικονομικού σχεδίου και μιας επιχειρηματικής ανάλυσης που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έρευνα αγοράς.

Βήμα 1. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο κέντρο του ιστού. Καθώς απομακρύνεστε από το κέντρο κινείστε μέσα στο χρόνο, όσο πιο έξω τόσο περισσότερο στο μέλλον βρίσκεστε

Βήμα 2. Αποφασίστε τα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την επιχείρησή σας, π.χ. είναι το μάρκετινγκ ή η έρευνα και ανάπτυξη στοιχεία-κλειδιά για την επιχείρησή σας; Συμπεριλάβετε μόνο τα ΒΑΣΙΚΑ στοιχεία για την επιχείρησή σας και σχεδιάστε τα ως γραμμές που αρχίζουν από το κέντρο, π.χ. αν δεν χρειάζεστε κάποιον υπάλληλο μη συμπεριλάβετε το ανθρώπινο δυναμικό στο σχέδιό σας (ΣΥΜΒΟΥΛΗ: μη συμπεριλάβετε περισσότερα από 8 βασικά στοιχεία)

Βήμα 3. Τώρα υπολογίστε πού θέλετε να βρίσκεται η επιχείρησή σας σε 2 χρόνια, πόσο κέρδος θέλετε, πόσα άτομα θα χρειαστείτε για να το πετύχετε. Σχεδιάστε για κάθε σκέλος του ιστού της αράχνης τι θα χρειαστείτε για να πετύχετε το σχέδιό σας σε 2 χρόνια, π.χ. 6 υπαλλήλους, €100.000 για Ε&Α

Βήμα 4. Τώρα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε βάλει για το δεύτερο έτος, επιστρέψτε στο πρώτο έτος και σκεφτείτε τι θα χρειαστείτε προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους του δεύτερου, π.χ. όσον αφορά το κέρδος, προσωπικό, έξοδα μάρκετινγκ.

Βήμα 5. Επιστρέφοντας από το πρώτο έτος, τι χρειάζεστε ΤΩΡΑ προκειμένου να να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει για το πρώτο έτος, είναι αυτοί εφικτοί σε έναν χρόνο από τώρα;

Βήμα 6. Εάν η διαδικασία δείξει ότι οι στόχοι σας για το πρώτο έτος δεν είναι ρεαλιστικοί, τότε πιθανότατα βρίσκονται σε κίνδυνο και οι στόχοι του δεύτερου έτους. Ως εκ τούτου, επαναξιολογήστε τους στόχους του δεύτερου έτους, επιστρέφοντας στο κέντρο μέχρι να έχετε ένα ρεαλιστικό σχέδιο.

  • Δραστηριότητα

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε τη δική σας στρατηγική «ιστού αράχνης»

Δημιουργήστε, όσο καλύτερα μπορείτε, τη δική σας στρατηγική «ιστού αράχνης», για να αναπτύξετε τη βάση του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Ρωτήστε τον εαυτό σας

  1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία για να πετύχει η επιχείρησή μου – Μάρκετινγκ, Προσωπικό, Ε&Α, Αριθμός Καταστημάτων…
  2. .Ξέρω ποιους στόχους θέλω να πετύχω τα επόμενα 2 χρόνια;
  3. Ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά μου στοιχεία, π.χ. πωλήσεις, αριθμός προϊόντων, προκειμένου να πετύχω τους στόχους μου το πρώτο έτος;
  4. Τι χρειάζεται να γίνει το πρώτο έτος;
  5. Είμαι ρεαλιστής;
  6. Είμαι αρκετά φιλόδοξος;