Θέμα 6 Κατανοώντας τι θέλετε από την επιχείρησή σας

Δωρεάν εικόνα από https://unsplash.com/s/photos/

Δεν έχουμε όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα ή κίνητρα, όπως δεν αρέσουν σε όλους οι ίδιες δραστηριότητες. Κάθε επιχειρηματίας δημιουργεί τη δική του επιχείρηση για διαφορετικό λόγο. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσουμε το σωστό επιχειρηματικό σχέδιο, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση – πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο, εάν δεν γνωρίζουμε τον απώτερο στόχο;

Ακολουθεί άρθρο στα αγγλικά: Action Opportunity Fund- Αναφέρετε τους 10 κορυφαίους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ξεκινούν μια επιχείρηση.https://aofund.org/resource/top-10-reasons-start-your-own-business/

Για παράδειγμα:

  • Θέλετε να τη δημιουργήσετε για να την πουλήσετε, θέλετε έναν επιχειρηματικό τρόπο ζωής ή κάτι άλλο…

Πριν προχωρήσετε στο επόμενο θέμα, γράψτε τι θέλετε από την επιχείρησή σας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για τη δημιουργία της, π.χ. εάν θέλετε να τη δημιουργήσετε για να την πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν είστε αναπόσπαστο μέρος μέρος της εταιρείας.

Δωρεάν εικόνα από https://unsplash.com/s/photos/

Τα τρία επίπεδα στρατηγικής σύμφωνα με το Chron

  • Το Focused Momentumκάνει τη διάκριση μεταξύ εταιρικής στρατηγικής, επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργικής στρατηγικής. Η εταιρική στρατηγική ορίζει τους στόχους για την εταιρεία ως σύνολο. Η επιχειρηματική στρατηγική θέτει στόχους για τα τμήματα: για παράδειγμα οικονομική στρατηγική, στρατηγική παραγωγής ή στρατηγική πωλήσεων. Στις μικρές εταιρείες, η επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να είναι ίδια με την εταιρική στρατηγική. Η λειτουργική στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θα πετύχει τους στόχους της εταιρικής και επιχειρηματικής στρατηγικής.
  • Σύμφωνα με το Tools Hero, η λειτουργική στρατηγική είναι η πιο λεπτομερής. Εάν ένας εταιρικός στόχος είναι η «προληπτική διαχείριση του κινδύνου», η λειτουργική στρατηγική περιλαμβάνει τις τακτικές και τις μεθόδους για την επίτευξή του. Η λειτουργική στρατηγική περιλαμβάνει τους στόχους των τμημάτων, καθώς και ευρύτερους εταιρικούς και επιχειρηματικούς στόχους. Για παράδειγμα, εάν η εταιρική στρατηγική δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία, η λειτουργική στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη καινοτόμων νέων προϊόντων.
  • Για ολόκληρο το άρθρο στην αγγλική γλώσσα επισκεφθείτε https://smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-strategy-functional-strategy-41788.html

Reff: Chron

Ωστόσο, η ύπαρξη 3 επιπέδων στρατηγικής μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργική στρατηγική δεν είναι πραγματική στρατηγική, αφού ο ορισμός της στρατηγικής που δίνει το λεξικό της Οξφόρδης είναι: σχέδιο δράσης ή πολιτική που έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη ενός σημαντικού ή γενικού στόχου.

Επομένως, διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μοντέλο ως Όραμα, Στρατηγική και Τακτικές

Όραμα: Οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της επιχείρησης – 10+ χρόνια

Στρατηγική: Μεσοπρόθεσμα σχέδια για την επίτευξη του οράματος – Συνήθως 1 χρόνος

Τακτικές: Καθημερινές, εβδομαδιαίες ενέργειες για επίτευξη της στρατηγικής – Αλλάζουν καθημερινά

Επομένως, το πιο σημαντικό μέρος του μοντέλου στα δεξιά είναι τα βέλη δύο κατευθύνσεων. Είναι σημαντικό οι τακτικές να σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχους και οι στρατηγικοί στόχοι να είναι διαμορφωμένοι ώστε να συμβάλλουν στο γενικότερο όραμα της εταιρείας. Και αντίστροφα, το όραμα βοηθά στον καθορισμό των στρατηγικών της επιχείρησης, ενώ η στρατηγική βοηθά στον καθορισμό των απαιτούμενων τακτικών για την επίτευξή της.

  • Δραστηριότητα

Δραστηριότητα: Προσδιορίστε για την επιχείρησή σας

  • Το όραμα
  • Τις βασικές στρατηγικές
  • Τις βασικές βραχυπρόθεσμες τακτικές

Να θυμάστε – Το όραμα είναι μακροπρόθεσμο, οι στρατηγικές μεσοπρόθεσμες και οι τακτικές βραχυπρόθεσμες

Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα στρατηγική της εταιρείας σας είναι σχεδιασμένη να πετύχει το όραμα της εταιρείας σας

Όποια και αν είναι η απάντησή σας, βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε σε αυτή κατά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου / όταν λαμβάνετε αποφάσεις για την επιχείρησή σας. Η απόφαση συμβαδίζει με τον λόγο για την ίδρυση της επιχείρησης; Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει να αναθεωρήσετε τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τακτικές σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σχετικές.