Θέμα 8 Κύκλος Ζωής Κλάδου

Το μοντέλο του Κύκλου Ζωής Κλάδου ακολουθεί μια καμπύλη που παρουσιάζει την ανάπτυξη και την παρακμή ενός κλάδου με την πάροδο του χρόνου. Στα αρχικά στάδια βλέπουμε αργή ανάπτυξη, καθώς το προϊόν/υπηρεσία δεν είναι γνωστό και οι άνθρωποι ακόμα μαθαίνουν γι' αυτό. Καθώς περνά ο καιρός, η ανάπτυξη επιταχύνεται έως ότου τελικά οι πωλήσεις φτάσουν σε ένα σημείο κορεσμού, όπου όλοι όσοι θέλουν το προϊόν/την υπηρεσία το έχουν ήδη. Στο τέλος, μετά από ένα χρονικό διάστημα, το προϊόν ή η υπηρεσία αρχίζουν να αφορούν λιγότερο και οι πωλήσεις πέφτουν, αφού το προϊόν/η υπηρεσία αντικαθίσταται από εναλλακτικά προϊόντα ή δεν αφορά πλέον.

Εικόνα 12 Επεξήγηση

  • Η φάση εισαγωγής είναι καλή αλλά επικίνδυνη, μπορεί να ξοδέψεις όλες τις επενδύσεις σου, αλλά κάποιος να σε προλάβει.
  • Φάση ανάπτυξης – εξαιρετική φάση, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εξελίσσονται, άρα επικεντρώνονται λιγότερο στον ανταγωνισμό.
  • Ωριμότητα – η ανάπτυξη θα προέλθει μόνο από την απόκτηση μεριδίου αγοράς, επομένως υποδηλώνει την ανάγκη διαφοροποίησης.
  • Πτώση – επικίνδυνη και οι άνθρωποι τείνουν να εστιάζουν στην τιμή.

Προαιρετικό επεξηγηματικό βίντεο – Κύκλος Ζωής Κλάδου

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μοντέλο του Κύκλου Ζωής Κλάδου, αυτό το βίντεο 6 λεπτών στην αγγλική γλώσσα, παρουσιάζει το μοντέλο με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες (με πληροφορίες από το εγχειρίδιο «Strategic Management» των Saloner, Shepheard και Podolny).

  • Δραστηριότητα
  • Σχεδιάστε ένα διάγραμμα Κύκλου Ζωής Κλάδου
  • Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας για τον κλάδο και κάνοντας μια μικρή έρευνα, καθορίστε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά στο διάγραμμα
  • Με βάση το σημείο στο διάγραμμα, τι πρέπει να περιλαμβάνει η επιχειρηματική στρατηγική σας;