Κεφάλαιο 1 Αναπτύσσοντας μια ιστορία (ποιο είναι το εμπορικό σας σήμα, τα οφέλη και τα εργαλεία επικοινωνίας) για την προώθηση της επιχείρησής σας

Πηγή εικόνας: https://www.pexels.com/photo/black-and-red-typewriter-1995842/