Θέμα 1 Η ομάδα-στόχος και πώς να επικοινωνήσετε μαζί της

Κατανοώντας το κοινό σας

 • Ποιο είναι το κοινό σας (τι κάνουν, γιατί είναι εδώ, τι είναι σημαντικό για αυτούς, τι θέλουν να μάθουν, ποια προβλήματα θέλουν να λύσουν;)
 • Τι θέλετε να ξέρει/κάνει το κοινό σας;
 • Οργανώστε την παρουσίαση σαν μια ιστορία (με αρχή, μέση και τέλος.). Για παράδειγμα: Ξεκινήστε με ένα πρόβλημα, αναπτύξτε το στη μέση και προσπαθήστε να το λύσετε στο τέλος. Βρείτε το κοινό έδαφος με το κοινό.
 • Η τεχνική του ταξιδιού του ήρωα, μια ομιλία στο TED με ισχυρή επιρροή, εμπνέει το κοινό να αναλάβει δράση και να προβεί σε αλλαγές (π.χ. μέσα από μια προσωπική ιστορία).
Πηγή εικόνας: https://unsplash.com/photos/FluPNkHfCTs

Συμμετοχή του κοινού

 • Η αφήγηση μιας αξιόλογης ιστορίας μπορεί, επίσης, να είναι διαδραστική μεταξύ του κοινού σας, υποβάλλοντας ερωτήσεις και κάνοντας ανοιχτή συζήτηση.
 • Προκαλέστε την ενεργό συμμετοχή του κοινού, κρατήστε την προσοχή και τη φαντασία του.
 • Επόμενο βήμα: σχεδιάστε την παρουσίαση ώστε να είναι εύκολη και κατανοητή.

Ετοιμάστε το εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) της παρουσίασής σας

 • Οπτικοποιήστε τα διάφορα μέρη (δομή) της ιστορίας και οργανώστε τις ιδέες.
 • Σχεδιάστε και αναπτύξτε κάθε σημείο και οπτικό στοιχείο στην παρουσίαση.
Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-vector/online-lecturing-distance-learning-opportunities-self-education-internet-courses-e-learning-technologies_12085858.htm#query=storytelling&position=11&from_view=search

Πώς να ετοιμάσετε ένα εικονογραφημένο σενάριο (storyboard)

 • Πάρτε ένα στυλό και ένα φύλλο χαρτιού και σημειώστε τα κύρια σημεία της ιστορίας/παρουσίασης.
 • Έπειτα, γράψτε τα κύρια σημεία ή τη γενική ιδέα στο πάνω μέρος κάθε φύλλου χαρτιού.
 • Κάτω από αυτό, γράψτε τις σημειώσεις σας και σχεδιάστε ένα οπτικό υποστηρικτικό στοιχείο.
 • Χρυσός κανόνας: χρησιμοποιήστε οπτικά στοιχεία που να συμπληρώνουν και να υποστηρίζουν την ιστορία σας (χρησιμοποιήστε μια γραφική παράσταση ή ένα διάγραμμα για να παρουσιάσετε δεδομένα, προσθέστε ένα βίντεο για να παρουσιάσετε το εμπορικό σας σήμα).
 • Χρησιμοποιήστε μια λέξη-κλειδί ή μια εικόνα αντί για μια κενή διαφάνεια.
Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-vector/campfire-camping-story-telling-cheerful-people-sitting-fire-telling-scary-stories-having-fun-summer-outdoor-activities-leisure-time-with-friends-topics_10172460.htm#query=storytelling&position=1&from_view=search