Θέμα 3 Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων και την επανειδίκευση των υπαλλήλων

Βάσει ενός άρθρου στο Harvard Business Review, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά λιγότερο την τεχνολογία και περισσότερο τους ανθρώπους. Μπορείτε από λίγο έως πολύ να αγοράσετε οποιαδήποτε τεχνολογία, αλλά η ικανότητά σας να προσαρμόζεστε σε ένα ακόμη πιο ψηφιακό μέλλον εξαρτάται από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς, τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση ταλέντων και τις ανθεκτικές στο χρόνο δυνατότητες, τόσο τις δικές σας όσο και των άλλων. Είναι πραγματικά πολύ απλό: η πιο αξιοθαύμαστη καινοτομία γίνεται ασήμαντη αν δεν έχουμε την ικανότητα να την χρησιμοποιήσουμε και ακόμη και τα πιο εντυπωσιακά ανθρώπινα μυαλά θα γίνουν λιγότερο χρήσιμα αν δεν συμμαχήσουν με την τεχνολογία. Η κύρια υπόδειξη εδώ είναι ότι, όταν οι ηγέτες σκέφτονται να επενδύσουν στην τεχνολογία, θα πρέπει πρώτα να σκεφτούν να επενδύσουν στους ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή και να την κάνουν χρήσιμη.

Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-photo/brand-branding-advertising-commercial-marketing-concept_17106552.htm#query=digital%20tools&position=12&from_view=search

Καθώς όλο και περισσότερες βιομηχανικές εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάγκη επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των υπαλλήλων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Σύμφωνα με τη Vanessa Akhtar, διευθύντρια στην Kotter International, μια εταιρεία στο Κέμπριτζ, η αναβάθμιση δεξιοτήτων ορίζεται ως η παροχή βοήθειας στους υπαλλήλους για να προσαρμόσουν τις πιο παραδοσιακές δεξιότητες και ικανότητές τους στις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ με την επανειδίκευση παρέχεται στους υπαλλήλους η ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Το ζήτημα του χάσματος δεξιοτήτων, το οποίο προκαλεί η εισαγωγή περισσότερων αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό, είναι εμφανές εδώ και αρκετά χρόνια. Σε μια αναφορά του 2017 από το McKinsey Global Institute διαπιστώνεται ότι μέχρι το 2030 το 14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού – έως και 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι – θα χρειαστεί να αλλάξει εργασία ή να αποκτήσει νέες δεξιότητες εξαιτίας του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-vector/specialists-work-with-laptop-digital-data-tiny-people-digital-transformation-digital-solution-development-paperless-workflow-solutions-concept_11669210.htm#query=digital%20transformation&position=5&from_view=search

Παρακάτω θα βρείτε μια αναφορά από τις εταιρείες Marsh & McLennan με τίτλο:

Engaging the workforce in digital transformation, a new model to enable your digital strategy

(Ενεργός συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ένα νέο μοντέλο για να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή σας στρατηγική)

Παρέχει μελέτες περίπτωσης και αναλύσεις για τον συνεργατικό σχεδιασμό τεχνολογίας, αυξάνοντας την ανθρώπινη συμβολή με την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα θέματα (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα).

https://www.imercer.com/uploads/common/HTML/LandingPages/AnalyticalHub/may2018-spotlight-engaging-the-workforce-in-digital-transformation.pdf

Πηγή εικόνας: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptop-3194519/