Back

Ons verhaal

Inclusive Business Launch Pad - An Accelerator Programme for Disadvantaged Entrepreneurs in Microbusinesses is een Erasmus+ K2-project dat loopt van oktober 2020 tot juni 2023.

Het Inclusive Business Launchpad werkt aan de ontwikkeling van training en peer groep platforms voor ondernemers binnen de EU die met extra uitdagingen te maken krijgen die de groei van hun bedrijf en innovatie in hun sector belemmeren, vanwege hun geslacht, etniciteit, leeftijd of andere factoren.
Het project zal een nieuw opleidingsprogramma ontwikkelen dat specifiek inspeelt op de specifieke behoeften van ondernemers die met belemmeringen in het ondernemersschap worden geconfronteerd. Het programma zal worden uitgevoerd in combinatie met focusgroepen die deelnemers zullen ondersteunen om het geleerde in praktijk te brengen, en positieve stappen te zetten op weg naar verdere bedrijfsgroei.
Dit wordt verder ondersteund via een online platform voor startende ondernemers. Dit platform zal toegang bieden tot een ruim aanbod van hulp en support middelen en zal toegankelijk zijn voor een bredere groep gebruikers om toegang te krijgen tot trainingsmiddelen in landen buiten het partnerschap en op de lange termijn.

Doelstellingen

Het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma voor ondernemers in Europa die een microbedrijf runnen en die als gevolg van hun demografische situatie extra uitdagingen ondervinden bij de groei en het beheer van hun bedrijf.
Toegang geven tot training en groepsondersteuning die de mogelijkheden van ondernemers om te innoveren, en hun ideeën en exportmogelijkheden in de EU en daarbuiten uit te breiden, verder zal doen groeien en verbeteren.
Ontwikkeling van een nieuw opleidingsprogramma, specifiek afgestemd op de behoeften van de doelgroep, dat zal worden aangeboden naast actieleergroepen die de deelnemers zullen ondersteunen om het geleerde in praktijk te brengen en positieve stappen te zetten om bedrijfsgroei te creëren.

Outputs

Het creëren van een inclusief ondernemingsklimaat voor micro-ondernemingen: Een kaderrapport
Accelerator Business Launch Pad trainings programma
Business Launch Pad Cirkels
Online Business Launch Pad: Een online platform

Doelgroepen

Intermediaire bedrijfsorganisaties.

Ondernemers, eigenaars en managers van microbedrijven die binnen de ondernemerssector met extra uitdagingen worden geconfronteerd (migranten, gehandicapten, alleenstaande ouders, 50-plussers, of vrouwen die in het bedrijfsleven ondervertegenwoordigd zijn)

Intermediaire zakelijke organisaties