Θέμα 3 Επιχειρηματική Ευελιξία

Η Επιχειρηματική Ευελιξία (Business Agility) βοηθά στην εδραίωση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης για εσάς και την ομάδα σας. Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι αλλαγές στις παγκόσμιες επιχειρήσεις και στους τρόπους εργασίας έγιναν με γρήγορους ρυθμούς. Αδιαμφισβήτητα, από τεχνολογική άποψη, η πανδημία επιτάχυνε μαζικά την πρόοδο, καθώς περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν από το σπίτι, περισσότεροι άνθρωποι πραγματοποιούσαν τις αγορές τους διαδικτυακά και, γενικά, περισσότεροι άνθρωποι έγιναν όλο και περισσότερο εξαρτώμενοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ως εκ τούτου, πολλές αλλαγές ήταν απαραίτητες για να επιβιώσουν πολλοί οργανισμοί. Η μεγαλύτερη ευελιξία και η επιχειρηματική ευελιξία έγιναν πιο σημαντικές. Πέρα από την πανδημία, η διασφάλιση της επιχειρηματικής ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, καθώς και η εστίαση στην αλλαγή παραμένουν στην ημερήσια διάταξη και εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες για θετική αλλαγή και μετασχηματισμό.

Στο παρακάτω βίντεο (στην αγγλική γλώσσα με δυνατότητα ελληνικών υποτίτλων), ο Hemmerling συζητά 5 απαραίτητα στοιχεία για τον μετασχηματισμό.

  • Αποτελέστε πηγή έμπνευσης μέσω του σκοπού
  • Δώστε τα όλα
  • Παράσχετε ευκαιρίες και ενεργοποιήστε τους ανθρώπους
  • Εδραιώστε την κουλτούρα μάθησης
  • Ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς

Με την εφαρμογή των πιο πάνω στη δική σας επιχείρηση θα υποστηρίξετε τη θετική αλλαγή και θα κάνετε την επιχείρησή σας πιο ανθεκτική.

Παρακολουθήστε το βίντεο Self transformation (Μετασχηματισμός του εαυτού μας)

www.istockphoto.com

Με την Επιχειρηματική Ευελιξία θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στην αλλαγή και να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας όταν προκύψουν ανάγκες. Έτσι, όπως είδαμε, αυτό θα μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην επιχείρησή σας. Τα προϊόντα σας διατίθενται στο διαδίκτυο; Χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους για να προωθήσετε τα προϊόντα και την επιχείρησή σας; Η επιχειρηματική ευελιξία θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί και να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό.

Όπως αναφέρει ο Hemerling στο βίντεο, υιοθετήστε ένα ηγετικό στιλ που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους – με αυτόν τον τρόπο θα είναι πρόθυμοι να εκφράσουν τις ιδέες τους για την επιχείρηση και δεν θα φοβούνται την αλλαγή και τον μετασχηματισμό. Να θυμάστε ότι πρέπει να ακούτε το προσωπικό σας και τους πελάτες σας, καθώς και ότι είναι πάντοτε απαραίτητο να αναγνωρίζετε την αξία και την προσφορά τους. Θα πρέπει να υιοθετήσετε μια ηγετική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και να θυμάστε ότι η ομάδα σας παίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε είδους μετάβαση.

Με την Επιχειρηματική Ευελιξία θα ενισχύσετε σε μεγάλο βαθμό τη θέση σας σε περίπτωση που προκύψουν απροσδόκητες αλλαγές. Εσείς και η ομάδα σας θα είστε σε θέση να ανταποκρίνεστε με θετικό τρόπο και θα μάθετε να αποδέχεστε την αλλαγή αντί να την φοβάστε.